MgA. Petr Souček, autorizovaný architekt ČKA 04170, (+420) 732-763-200

MgA. Tamara Staňková, autorizovaný architekt ČKA 04951, (+420) 608-508-860


spolupracovníci: 

Ing. arch. Anička Brandýská, Bc. Evelina Lazur, MgA. Filip Kotlář, MgA. Stanislav Pech


studio@sokoban.cz

sídlo: Petrohradská 1219/25, 101 00 Praha 10

IČO: 05393264
DIČ: CZ05393264
Č.Ú.: 276482960/0300

studio: Ctiradova 1, Praha 4